Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Osada Kryspinów

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Osady Kryspinów,
  proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Sport Klub Kryspinów/Osada Kryspinów. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do Osady Kryspinów (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 4. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek płatna gotówką, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. W razie chęci wcześniejszego zameldowania prosimy o kontakt telefoniczny pod numer +48 533 801 878.
 6. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika Osady Kryspinów. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (15 – 20 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie telefonicznie pracowników recepcji dzwoniąc pod numer +48 533 801 878.
 7. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo Osady Kryspinów zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 8. W razie chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji przed zakończeniem doby hotelowej.
 9. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, Osada Kryspinów nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju,wyłączenie ogrzewania, umycie naczyń oraz wyrzucenie śmieci do przeznaczonego na nie kontenera.
 11. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Osady Kryspinów oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 12. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu niestrzeżonym znajdującym się na terenie Ośrodka. Sport Klub Kryspinów sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Osady Kryspinów, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji K.
 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 15. Wszelkie zakłócenia spoczynku pozostałych gości reguluje Art. 51 § 1. Kodeksu wykroczeń o zakłócaniu porządku publicznego. Goście, jako świadkowie zdarzenia, mogą powiadomić odpowiednie służby.
 16. Na terenie Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” który sąsiaduje z Osadą Kryspinów organizowane są imprezy plenerowe. Osada Kryspinów nie ma wpływu na czas ich trwania oraz stopień głośności. Za te utrudnienia serdecznie przepraszamy.
 17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabronione jest pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru oraz w sposób kontrolowany korzystać z urządzeń grzewczych.
 18. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
 19. Kierownictwo Osady zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu K. przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 20. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać na nr tel. kom. +48 533 801 878 lub przy braku rezultatu powiadomić odpowiednie służby.
 21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 23. Wejście na teren Osady Kryspinów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.